Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Boek    Training    Coaching    Planning poker   
In mijn dagelijks werk als software architect is het de laatste jaren vanzelfsprekend geworden om met scrum te werken.

Scrum is een manier van samenwerken in een team die tegelijk gestructureerd en flexibel is.

De structuur maakt voor iedereen duidelijk wat hij op welke momenten kan verwachten, en wat er van hem verwacht wordt. Openbaarheid van informatie is hierbij een middel. Hoge kwaliteit van de opgeleverde software is een resultaat.

De flexibiliteit maakt het mogelijk om het proces bij te sturen waar nodig, zodat steeds precies dat wordt opgeleverd wat de grootste toegevoegde waarde heeft voor de organisatie die de software laat bouwen.

De theorie van scrum wordt helder uitgelegd in mijn boek Aan de slag met Scrum. De teksten in dit boek zijn kort en duidelijk. Ze worden ondersteund door veel figuren die in een oogopslag laten zien wat er bedoeld wordt.

Dit boek is zeer geschikt om te gebruiken in de lessen van ICT gerelateerde HBO opleidingen. En het is een must voor iedereen die wil weten hoe scrum precies werkt, en effectief toegepast kan worden.

U kunt het bestellen bij uw boekhandel.