Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Inleiding    ESRAD    AmoixA    AxiomA   >    Basis    Productize klassendiagram    Schaalbaarheid


De Axioma applicatiemodel editor zal business analisten in staat stellen om een applicatiemodel te maken in de vorm van diagrammen. Axioma zorgt er voor dat deze diagrammen consistent zijn met elkaar, en aansluiten op technieken die beschikbaar zijn om vanuit dit applicatiemodel een webapplicatie te genereren of runtime te interpreteren.

Een met Axioma gemaakt applicatiemodel is de grondstelling voor het bouwen, genereren of runtime interpreteren van een (web)applicatie. Een Axioma applicatiemodel definieert hiervoor exact welke gegevens eindgebruikers van de applicatie kunnen bewerken. Dit doet Axioma door middel van een UML (Unified Modeling Language) klassendiagram. Axioma definieert ook welke bedrijfsprocessen deze gegevens doorlopen, door middel van UML activiteitendiagrammen. En een Axioma applicatiemodel definieert de autorisaties van eindgebruikers, door in een CRUD (Create Read Update Delete) matrix aan te geven welke gegevens eindgebruikers met bepaalde gebruikersrollen kunnen creeren, lezen, wijzigen of verwijderen.