Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Inleiding    ESRAD    AmoixA    AxiomA   >    Basis    Productize klassendiagram    Schaalbaarheid   


Doel is om het klassendiagram van AxiomA uit te breiden met de functies die nodig zijn om daadwerkelijk online door business analisten gebruikt te worden.

De eerste stap hiervoor is multi tenancy: een business analist moet alleen zijn/haar eigen modellen kunnen zien en bewerken.

Verder moet de klassendiagram editor robuust gemaakt worden tegen foutieve invoer. Het moet bijvoorbeeld onmogelijk worden om twee klassen, of twee attributen van dezelfde klasse, dezelfde naam te geven.

Ook moeten er in context instructies geboden worden, zodat een business analist die de concepten van een UML klassendiagram kent direct een klassendiagram kan tekenen zonder een cursus, training of handleiding voor AxiomA.