Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Inleiding    ESRAD    AmoixA    AxiomA   

Diverse technieken heb ik nader onderzocht en tegen elkaar afgewogen om een applicatiemodel automatisch en incrementeel om te zetten in een werkende webapplicatie.

Een van deze technieken is code generatie. Voordeel van code generatie is dat de programmacode van de eindgebruikersapplicatie zeer eenvoudig kan zijn. Alle complexiteit die voortkomt uit de vele mogelijke variaties in applicatiemodellen zit namelijk in de code generatie sjablonen, en niet in de gegenereerde code.

Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor runtime interpretatie van het applicatiemodel, om de volgende redenen:
  1. De gebruikersinterface kan worden aangepast door middel van drag and drop in de echte live gebruikersinterface. Wijzigingen hierin passen namelijk direct het model aan, en die wijzigingen in het model zijn direct te zien in de gebruikersinterface.
  2. De business analist ziet direct het effect van wijzigingen in het applicatiemodel in de resulterende applicatie, zonder code generatie stap ertussen.
  3. De ontwikkelcyclus is eenvoudiger, omdat er slechts een code base onderhouden hoeft te worden (in plaats van steeds gegenereerde code aanpassen, testen, en dan de aanpassingen generaliseren naar de code generatie sjablonen).
Op basis van runtime interpretatie is een robuuste basis gebouwd, waarop verder kan worden ontwikkeld. Een volgende stap is het verder uitwerken van grafische editors voor het applicatiemodel. Dit gebeurt in de AxiomA onderzoeksprojecten.

Uiteindelijk zal dit leiden tot een innovatief produkt, zoals beschreven op www.AmoixA.org